Bokförlaget Korpen

Sedan 1975 ger Korpen ut böcker med idéer och analyser. Av människan och samhället, av vetenskapen och konsten och livet.

Korpen väljer oftast böcker i gränstrakter och motströms. För att komma till källan måste man ju simma motströms. Bland Korpens böcker finner du därför såväl essäer, kursböcker och aforismer, som guideböckr, kokböcker och en och annan roman.

Postadress: Heurlins plats 1, 413 01 Göteborg
E-post: redaktion@bokforlagetkorpen.se
Internet: www.bokforlagetkorpen.se
Tel: 0768 93 47 68

Kontaktperson: David Karlsson