Nätverkstan är en fristående aktör i kulturlivet. Genom vårt oberoedne och vår möjlighet att själva ta initiativet och starta projekt utgör Nätverkstan såväl olja som grus i det kulturpolitiska maskineriet.

Nätvkerstan startades 1996 för att ge kulturutövare i västra Sverige tillgång till ny informationsteknologi. Idag bedriver vi utbildning, geomför projekt och kan erbjuda rådgivning och konsultstöd inom kultursektorn. Sedan 1999 bedriver vi den tvååriga kulturprojektledarutbildningen Kulturverkstan. Nätverkstan Ekonomitjänst hjälper kulturorganisationer med bl a bokföring och registerhantering.

Besöksadress: Lagerhuset, Heurlins plats 1, 413 01 Göteborg
Postadress: Box 31120, 400 32 Göteborg
Internet: www.natverkstan.net