Koloni förlag

Koloni förlag ger ut viktiga och uppriktiga texter om samhället, samtiden och framtiden.

Postadress: Förlagshuset, Heurlins plats 1, 413 01 Göteborg
E-post: kontoret@koloni.info
Internet: www.koloni.info
Tel: 0700 37 44 88

Kontaktpersoner: Victor Andreasson, Mikael Müller