Besöksadress: Heurlins Plats 1

Postadress: Heurlins plats 1, 413 01 Göteborg
Tel: 070-2533974 (tisd. & torsd, 10:00–16:00)
E-post: kontoret@forlagshuset.se
Internet: www.forlagshuset.se

Kontaktperson: Jan Karsberg

Medlemmar


Bo Ejeby Förlag

Postadress: Heurlins plats 1, 413 01 Göteborg
Tel: 070-685 91 47
E-post: bo@ejeby.se
Internet: www.ejeby.se

Kontaktperson: Bo EjebyBokförlaget Korpen

Postadress: Heurlins plats 1, 413 01 Göteborg
E-post: redaktion@bokforlagetkorpen.se
Internet: www.bokforlagetkorpen.se

Kontaktperson: David Karlsson


Gavrilo förlag

Postadress: Heurlins plats 1, 413 01 Göteborg
Tel: 073-3480868
E-post: dz@gavrilo.se
Internet: www.gavrilo.se

Kontaktperson: Djordje Zarkovic


Koloni förlag

Postadress: Heurlins Plats 1, 413 01 Göteborg
Tel: 0700 37 44 88
E-post: kontoret@koloni.info
Internet: www.koloni.info

Kontaktpersoner: Victor Andreasson och Mikael Müller


Nätverkstan Kultur

Postadress: Box 311 20, 400 32 Göteborg
Internet: www.natverkstan.net


Palabra förlag

Postadress: Heurlins plats 1, 413 01 Göteborg
Tel: 0733-802432
Internet: www.palabra.se
E-post: info@palabra.se